DMCA.com Protection Status

Video ứng dụng bê tông tự lèn SCC và chỉ tiêu thử nghiệm cơ bản

 1. Ứng dụng của bê tông tự lèn SCC:
 • Cấu kiện chi tiết và các phương pháp thi công đầm lèn khó tiếp cận hoặc không thể
 • Cấu kiện muốn hoàn thiện bề mặt bê tông siêu phẳng (ví dụ sàn)
 • Cấu kiện cần tạo mối nối tiếp giáp lẫn nhau (chú ý phương pháp thi công tạo lổ mở)…

2. Thử nghiệm phễu V (V funnel) kiểm độ nhớt hay đánh giá mức độ phân tầng

 • Theo tiêu chuẩn Nhật, cấp độ 1 thì yêu cầu 9 đến 20 giây

3. Thử nghiệm khả năng điền đầy, khả năng chảy san phẳng của bê tông tự lèn SCC bằng U box

 • Đổ đầy bê tông 1 hộc và để yên 60 giây.
 • Sau khi rút tấm ngăn, bê tông sẽ chảy sang hộc bên kia
 • Đo và xác định giá trị H1 và H2
 • Đánh giá H1 – H2 không quá 30mm

4. Thử nghiệm độ xòe và khả năng điền đầy T500

 • Độ xòe cho phép chung: 550mm đến 850mm.
 • Với tiêu chuẩn Nhật, cấp độ 1 thì độ xòe: 650+/-50mm
 • Khả năng điền đầy T500 theo tiêu chuẩn Nhật: 5 đến 20 giây

Ngoài ra, còn một số chỉ tiêu thử nghiệm khác như L box, J ring… và tùy đặc thù tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn quốc gia mà cân nhắc sử dụng (các chỉ tiêu có thể giống nhau, nên có thể chọn 1 trong số đó để thực hiện đánh giá bê tông tự lèn SCC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *