DMCA.com Protection Status

Sự khác nhau cơn bản giữa các tiêu chuẩn TCVN, BSEN, ASTM

be tong la gi

Xác định sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn trong quá trình thử nghiệm bê tông không còn là trở ngại: TCVN, BSEN, ASTM. Và bạn cũng không cần luôn ghi nhớ quá nhiều. Tạp chí vật liệu hy vọng luôn cung cấp kịp thời và rõ ràng nhất.

Hệ thống hóa các tiêu chuẩn đang áp dụng trong ngành bê tông là điều cần thiết, khi tại Việt Nam đang thịnh hành rất nhiều tiêu chuẩn, dễ gây ngộ nhận hoặc nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

độ sụt là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *