DMCA.com Protection Status

Kinh nghiệm thực hành đo độ sụt chuẩn (Video)

hướng dẫn đo độ sụt bê tông

Để phát triển cấp phối / sản phẩm bê tông, thì độ sụt là một trong những chỉ tiêu quan trọng phải thiết kế. Việc thiết kế độ sụt, cũng như mác (cường độ) bê tông thì phải dựa trên thực nghiệm, nhưng các thao tác phải chuẩn để phục vụ cho việc đánh giá đúng. Và độ sụt ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá này.

Video sau chia sẽ các thao tác để thực hiện việc đo độ sụt chuẩn nhất, từ cách cầm dụng cụ, cách đặt chân, đầm, rút côn và các yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Ngoài ra, để biết thêm về khái niệm độ sụt và lựa chọn giá trị phù hợp cho hạng mục thi công, click vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *