DMCA.com Protection Status

Category Archives: Xi măng

Xi măng – Hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn áp dụng

hệ thống quản lý xi măng

Kiến thức tập trung về chủ đề các tiêu chuẩn áp dụng đối với xi măng như: TCVN, ASTM, BSEN, cũng như hệ thống quản lý chất lượng. Sau cùng là khuyến cáo việc áp dụng. Tổng quan xi măng Xi măng là chất kết dính thủy lực – một loại vật liệu mà khi […]